Onkologia weterynaryjna psów i kotów

Przychodnia Weterynaryjna OnkolVet specjalizuje się w onkologii weterynaryjna psów i kotów.

Nowotworami dotykane są zwierzęta każdego gatunku, przeważnie starsze, jednak często wiek nie ma znaczenia. Choroba nowotworowa cechuje się nieprzewidywalnością oraz tym, że jest ona w znacznej większości przypadków chorobą przewlekłą.

Działanie rakotwórcze u zwierząt może być wywołane przez różne czynniki, tj.:

 • promieniowanie jonizujące
 • czynniki wirusowe,
 • hormony
 • czynniki genetyczne
 • pasożyty
 • czynniki związane ze starzeniem się organizmu.

Do najczęściej diagnozowanych nowotworów u psów i kotów należy zaliczyć:

✓ chłoniak

✓ guz z komórek tucznych

✓ mięsak tkanek miękkich

✓ tłuszczak

✓ czerniak jamy ustnej oraz skóry

✓ guz jam nosowych

✓ guz gruczołów okołoodbytowych.

Pies lub kot z podejrzeniem choroby nowotworowej w Przychodni Weterynaryjnej OnkolVet jest dokładnie badany, m.in.:

 • badanie krwi: morfologia, biochemia
 • badanie moczu
 • badanie cytologiczne i/ lub badanie histopatologiczne guza
 • badanie obrazowe: Rtg., USG, tomografia komputerowa.

W Przychodni Weterynaryjnej OnkolVet onkologią weterynaryjną zajmuje się lekarz wet. Aleksandra Marcinowska

Przychodnia Weterynaryjna OnkolVet oferuje kilka rodzajów terapii choroby nowotworowej:

CHEMIOTERAPIA ONKOLOGICZNA U PSA LUB KOTA

Chemioterapia polega na podawaniu leków przeciwnowotworowych. Leki te dostępne są w formie wstrzykiwań dożylnych, iniekcji dożylnych, tabletek oraz kapsułek.
Lek wet. Aleksandra Marcinowska w zależności od typu oraz zaawansowania nowotworu i po szczegółowym wyjaśnieniu Właścicielowi psa lub kota zasad działania poszczególnych leków dobiera odpowiednią formę leczenia.

CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PSA LUB KOTA

Polega na przeprowadzaniu odpowiednich zabiegów operacyjnych mających na celu usunięcie całkowite guza bądź zmniejszenie masy nowotworu;

LECZENIE UKIERUNKOWANE MOLEKULARNIE U PSA LUB KOTA

Polega na podawaniu leków blokujących pewne receptory komórkowe, a tym samym blokujące przekaźnictwo komórkowe. Na rynku weterynaryjnym zarejestrowane oraz dostępne do leczenia psów i kotów są dwa preparaty: Masivet oraz Palladia. Oba preparaty są dostępne w Przychodni Weterynaryjnej OnkolVet.

IMMUNOTERAPIA NOWOTWOROWA U PSA LUB KOTA

Polega na stosowaniu szczepionek przeciwnowotworowych, których zadaniem jest pobudzenie układu odpornościowego do pracy i niszczenia komórek nowotworowych, m.in.: czerniaka złośliwego jamy ustnej u psów oraz mięsaków poszczepiennych u kotów.

W Przychodni Weterynaryjnej OnkolVet dostępna jest szczepionka stosowana w terapii adiuwantowej czerniaka jamy ustnej psów – Oncept Melanoma Vaccine. Posiadamy również szczepionę Oncept IL-2, która jest zarejestrowana i używana przy leczeniu adiuwantowym mięsaków poszczepiennych kotów;

W leczeniu adiuwantowym mięsaków poszczepiennych kotów stosowana jest szczepionka Oncept IL-2, która również jest dostępna w Przychodni OnkolVet.

RADIOTERAPIA

Polega na naświetlaniu zmian nowotworowych promieniowaniem jonizującym: wiązką fotonów (tak, jak te używane w zdjęciach roentgenowskich, tylko o znacznie większej mocy) bądź wiązką elektronów (lżejsze promieniowanie, głównie do zmian powierzchownych).

Naświetlane są głównie:

 • guzy położone w miejscach trudno dostępnych operacyjnie np.: guzy mózgu, guzy przysadki mózgowej, guzy jam nosowych, guzy zatok przynosowych/ czołowych.
 • guzy nieoperacyjne tj guzy wyżej wymienione plus niektóre guzy skórne/ podskórne, węzły chłonne przerzutowe do jamy brzusznej niektórych nowotworów.

Radioterapia jest doskonałym „narzędziem” uśmierzającym ból towarzyszący zwierzętom z nowotworem kości i jest też z tego względu często przepisywaną terapią tego nowotworu.

Diagnoza „nowotwór” u psa lub kota to dla Właściciela ogromne źródło stresu i przerażenia. Dokładamy wszelkich starań, aby ten stres zminimalizować. Spokojna i szczegółowa rozmowa, w której omawiane są wyniki badań Państwa psa lub kota. Przedstawiamy proponowany plan leczenia oraz rokowania długoterminowego.

Każdy Właściciel w momencie odbioru swojego pupila otrzymuje wypis w formie wydruku. Dokument zawiera niezbędne informacje, opis wykonanych czynności, zalecenia pooperacyjne oraz termin kolejnej wizyty kontrolnej.