Onkologia weterynaryjna

Onkologia to dziedzina medycyny zajmująca się chorobą nowotworową, potocznie przez nas określa mianem „raka”. Nowotworami dotykane są czworonogi każdego gatunki, przeważnie zwierzęta starsze, aczkolwiek zdarzają się one również u młodszych osobników. Choroba nowotworowa cechuje się nieprzewidywalnością oraz tym, że jest ona w znacznej większości przypadków chorobą przewlekłą.

Działanie rakotwórcze może być wywołane przez różne czynniki, tj.: promieniowanie jonizujące, czynniki wirusowe, hormony, czynniki genetyczne, pasożyty, czynniki związane ze starzeniem się organizmu.

Do najczęściej diagnozowanych nowotworów u naszych zwierząt należy zaliczyć:

 • chłoniak
 • guz z komórek tucznych
 • mięsak tkanek miękkich
 • tłuszczak
 • czerniak jamy ustnej oraz skóry
 • guz jam nosowych
 • guz gruczołów okołoodbytowych
Ben - deformacja głowy – okolicy czołowej. rak płaskonabłonkowy zatoki czołowej.
rak płaskonabłonkowy zatoki czołowej - deformacja głowy – okolicy czołowej
chłoniak epiteliotropowy, forma uogólniona (skóra i błony śluzowe)
chłoniak epiteliotropowy, forma uogólniona (błony śluzowe)
chłoniak epiteliotropowy po naświetlaniu radioterapia
chłoniak epiteliotropowy
Lexie świąd oraz wtórne infekcje bakteryjne skóry - chłoniak epiteliotropowy, forma uogólniona (skóra i błony śluzowe
chłoniak epiteliotropowy, forma uogólniona (skóra)
pies rak gruczołów około odbytowych
rak gruczołów około odbytowych

Każde zwierzę z podejrzeniem choroby nowotworowej jest dokładnie badane, m.in.:

 • badanie krwi: morfologia, biochemia
 • badanie moczu
 • badanie cytologiczne i/ lub badanie histopatologiczne guza
 • badanie obrazowe -Rtg, USG, tomografia komputerowa

Badanie te umożliwiają określenie rodzaju oraz stadium zaawansowania procesu nowotworowego, oraz ustalenie wraz z właścicielem najbardziej optymalnego planu leczenia jego/ jej pupila.

W Przychodni Weterynaryjnej OnkolVet onkologią weterynaryjną zajmuje się lekarz wet. Aleksandra Marcinowska.

Oferujemy kilka rodzajów terapii choroby nowotworowej:

 • Chemioterapia onkologiczna

Polega ona na podawaniu leków przeciwnowotworowych. Leki takie dostępne są w formie wstrzykiwań dożylnych, iniekcji dożylnych, tabletek, kapsułek. Odpowiednie leki, jak również ich forma, dobierane są przez Olę w zależności od typu oraz zaawansowania nowotworu oraz po szczegółowym przedyskutowaniu powyższego z Właścicielem pacjenta;

 • Chirurgia onkologiczna

Polega na przeprowadzaniu odpowiednich zabiegów operacyjnych mających na celu usunięcie całkowite guza bądź zmniejszenie masy nowotworu;

 • Leczenie ukierunkowane molekularnie

Polega na podawaniu leków blokujących pewne receptory komórkowe, a tym samym blokujące przekaźnictwo komórkowe. Na rynku weterynaryjnym zarejestrowane oraz dostępne do leczenia zwierząt są dwa preparaty: Masivet oraz Palladia. Oba preparaty są dostępne w naszej Przychodni;

 • Immunoterapia nowotworowa

Polega na stosowaniu szczepionek przeciwnowotworowych, których zadaniem jest pobudzenie układu odpornościowego do pracy i niszczenia komórek nowotworowych, m.in.: czerniaka złośliwego jamy ustnej u psów oraz mięsaków poszczepiennych u kotów. Obecnie dostępna szczepionka stosowana w terapii adiuwantowej czerniaka jamy ustnej psów, Oncept Melanoma Vaccine, jest również dostępna w naszej lecznicy. Szczepionka Oncept IL-2, zarejestrowana i używana przy leczeniu adiuwantowym mięsaków poszczepiennych kotów;

 • Radioterapia

Polega na naświetlaniu zmian nowotworowych promieniowaniem jonizującym: wiązką fotonów (tak, jak te używane w zdjęciach roentgenowskich, tylko o znacznie większej mocy) bądź wiązką elektronów (lżejsze promieniowanie, głównie do zmian powierzchownych). Naświetlane są głównie guzy położone w miejscach trudno dostępnych operacyjnie (np.: guzy mózgu, guzy przysadki mózgowej, guzy jam nosowych, guzy zatok przynosowych/ czołowych), guzy nieoperacyjne (jak uprzednio plus niektóre guzy skórne/ podskórne, węzły chłonne przerzutowe do jamy brzusznej niektórych nowotworów).
Radioterapia jest doskonałym „narzędziem” uśmierzającym ból towarzyszący zwierzętom z nowotworem kości i jest też z tego względu często przepisywaną terapią tego nowotworu.

Diagnoza „nowotwór” u czworonoga to dla Właściciela wielokrotnie źródło ogromnego stresu i przerażenia dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby to zminimalizować poprzez bardzo spokojne i szczegółowe omówienie wyników badań, proponowanego planu leczenia oraz rokowania długoterminowego dla Państwa pupila. Dla każdego pacjenta przygotowywany jest wypis w formie wydruku, który zawiera wszystkie niezbędne informacje, opis wykonanych badań oraz zalecenia lekarza prowadzącego, jak również termin kolejnej wizyty.

Pacjenci leczenia onkologicznego:

Poznaj historię leczenia onkologicznego moich małych pacjentów.